Müzik Terapi


Müzik terapi , kişilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziğin ve müzik aktivitelerinin kullanıldığı terapi yöntemidir. Müzik terapide,  şarkı söylemek, ritim tutmak, müziği dinlemek ve enstrüman çalmak yer almaktadır. Müzik insanlık tarihiyle yaşıttır, şarkı söylemek özellikle çok önemlidir çünkü en ilkel aşamalarda önce insan sesi vardı, şarkı vardı.

Müzik dinlemek beyinde barış ve huzur etkisi sağlar, hangi yaşta olursa olsun kişinin sevdiği bir enstrümanı çalmayı öğrenmesi kişiliği geliştirir, zenginleştirir. Müzik kişinin kendisinin farkına varmasını sağlar, duygusal ifade gücünü arttırır,  beyin dalgalarını etkileyerek sakinleştirir ve gevşetir bu nedenle zihinsel ve fiziksel gevşeme amacıyla da kullanılır. Müzik ve beyinle ilgili araştırmalar ritim çalışmalarının seratonin, dopamin, adrenalin vb. hormonları salgılamada yardımcı olduğunu, solunum ritmini, nabzı düzenlediğini göstermektedir.

Çağlar önce ruhsal hastalıkların müzikle tedavi edildiği tarih kitaplarında yazılmaktadır. Roma, Çin ve Mısır gibi çok eski uygarlıklarda müzik hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Farabi ,  İbn-i Sina gibi İslam âlimleri müziği tedavi amaçlı kullanmış ve konu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmışlardır.  Osmanlı döneminde şifahanelerde müzik, tedavi ve terapi amaçlı kullanılmıştır.