Huzurevi ve Yaşlı Bakımevine Uyum Süreci


Yaşlı yakınlarının, yaşlılarını bir Huzurevi ve Yaşlı Bakımevine yerleştirme sürecinde merak ettikleri ve endişe duydukları konuların başında, yaşlının Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi’ne uyum sağlayıp sağlayamayacağı veya ne kadar süre içerisinde uyum sağlayabileceği gelir.

İkinci Bahar Huzurevi olarak kuruluşumuza kabul edilen her yaşlımızın adaptasyonunu sağlamak üzere, sosyal hizmet uzmanı tarafından mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Her yaşlı için psikolojik, mental ve fiziksel durumuna göre oluşturulan bireysel programlar çerçevesinde uyum çalışmaları yapılarak Huzurevi ve Yaşlı Bakımevine uyum süreci” desteklenir.

Toplum içerisinde Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi’nden hizmet alınması konusunda geçmişten gelen olumsuz bir bakış açısı mevcuttur. bu önyargı Huzurevi ve yaşlı bakımevine uyumu sürecinde yaşlılar ile yapılacak olan mesleki çalışmalarda, daha dikkatli olmamızı gerektirmektedir.

Huzurevi ve Yaşlı Bakımevine Uyum sürecini Etkileyen Faktörler;

• Yaşlının kendi kişiliği, kişilere ve ortamlara yaklaşımı ,
• Yaşlının Alzheimer ya da demans gibi ortama uyumunu zorlaştıracak hastalıklarının olup olmadığı.
• Huzurevinin Yaşlı Bakım Personeli ve Sağlık Ekibinin uyum sürecindeki desteği,
• Huzurevindeki diğer yaşlılarla kurulacak olan dostluklar,
• Huzurevinde yapılan aktiviteler,
• Yaşlı yakınının bu süreçteki desteği,

Yaşlı yakınlarının da, yaşlının Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi’ne uyum sürecinde profesyonel ekibimiz tarafından desteklenmesi önemlidir. İkinci Bahar Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi olarak, yanlış bulduğumuz bir uygulama da, yakınlarını Huzurevi ve Yaşlı Bakımevine yerleştiren ailelerin ziyaretlerinin bir süreliğine engellenmesi ya da seyrek ziyaret ettirilmesidir.

Yaşlının Huzurevi ve Yaşlı Bakımevine uyumu sürecinde, aile fertleri tarafından yapılan ziyaretler sonrasında karşılaşılabilecek sorunlar, durumun tekrar değerlendirilmesini gerektirebilir. Bu durum konusunda ilk görüşme anında yaşlı yakınları bilgilendirilmelidir. Yaşlı yakınından da bu uyum sürecinde, ekibimizin yönlendirmeleri doğrultusunda destek vermesi beklenmektedir.

İkinci Bahar Huzurevi ve Yaşlı Bakımevinde, Yaşlı ve yakınlarına yapılan mesleki çalışmalar, doğru ve zamanında bilgilendirmeler, “Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi’ne uyum sürecini genel olarak sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmaktadır.